Ecotuinscans, Stad Gent

[h3]Omschrijving[/h3]
[p]In de periode van 2009 tot 2010 liep in Gent een project waarbij de burgers werden geholpen
om hun tuinen ecologischer in te richten. Het doel was om hen te motiveren om geen
bestrijdingsmiddelen of kunstmeststoffen te gebruiken. Verder was het ook de bedoeling om
er voor te zorgen dat de tuineigenaars minder groenafval naar het containerpark brachten
door deze in de tuin zelf te verwerken. Er werd verder ook gestreefd om de natuurwaarde in
de vele privétuinen te verbeteren.

Naast een adviesloket die bereikbaar was per telefoon en email voor kort advies rond
algemene vragen m.b.t. ecologisch tuinieren, werd ook advies op maat en aan huis verstrekt.
Aan de hand van plaatsbezoeken in de tuin van de mensen zelf werd uitgebreid advies
gegeven. Van deze ecotuin-scan werd door de adviseur ook telkens een uitvoerig
schriftelijke verslag nagestuurd.

Actueel loopt dit project niet meer![/p]
[button color=’mainCol’ type=’medium’ target=’_blank’ url=’http://www.alert-eco.be/downloads/AdviesloketEcologischTuinieren001.pdf’]Download de Brochure[/button]