Een Tuin Om In Te Leven

[h3]Beschrijving[/h3][p]Verstopt aan het uiteinde van een klassieke verkaveling ligt een ecologische tuin die uitnodigt om met het hele gezin buiten te leven. De rijspoorverharding met gras en sedumplantjes, de hooilandrand, de bottelrozen en het kleinfruit doen eerder denken aan de toegang tot een kleine boerderij.

Waar beter dan in de eigen tuin is er gelegenheid tot vrij en creatief spel. Kinderen vinden er
het onvoorspelbare, verrassende, ‘wilde’ van de natuur. Zoals de vlinders die er vrolijk
rondvliegen of vogels die plots op een tak landen. Ze kunnen er al hun zintuigen (kleuren,
geuren, voelen,…) inzetten en zelfstandig buiten spelen..
De eigen tuin biedt deze kinderen vertrouwdheid en geborgenheid.. Er zijn allerlei plekjes
waar ze naartoe kunnen (het kamp onder de hazelaar, de wadi, de bloemenweide,…).
Kinderen kijken in de eerste plaats wat ze in de tuin kunnen ‘doen’. De prikkels die uitgaan
van de tuin zelf (en niet zozeer van speeltoestellen) zijn groot (verstoppen, sluipen, klimmen,
fantasiespelletjes, bouwen, nestkastjes beloeren, kippeneitjes roven, helpen in de
moestuin,…).

Er is zowel letterlijk als figuurlijk veel ruimte voor kinderen, hun ouders èn de natuur![/p]
[toggles][toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]

Een Tuin Anders Dan ANders

[h3]Beschrijving[/h3][p]De ecologische tuin die toegankelijk is via een privéweggetje paalt aan het kasteelpark van het Hof ter Wallen en lag oorspronkelijk in een nat alluviaal gebied. Eind de jaren 60 kwam er een strak modernistisch gebouw met een groepspraktijk, werd er flink opgehoogd en werd een grote geasfalteerde parking voor het gebouw aangelegd.

Nu is de parking(hij ligt er nog steeds) omgetoverd tot een weelderige droge tuin met een tumulus met grassen, een lage bloeiende sedumpartij, een stookplek en een houten terras met strakke vijver. Achter het huis werd de bodem opnieuw afgegraven waardoor er zich een nat en bloemrijk (met o.a. echte koekoeksbloem en ratelaar) hooilandje ontwikkelde dat via enkele stap-vlonders en een wadi visueel aansluit bij de bostuin van het kasteel (die niet bij deze tuin behoort).[/p]
[toggles][toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]

Beheerplan Landschapspark t’Eilandje, Oostende

[h3]Omschrijving[/h3][p]Een beheerplan geeft concrete informatie aan de groenbeheerder, die het beheer van een terrein op zich zal nemen. Het is cruciaal dat een beheerplan wordt verankerd, spreekt over een langere periode en rigoureus wordt toegepast. Het plan is concreet en resulteert in bruikbare praktische beheerrichtlijnen die makkelijk vertaalbaar zijn naar werkschema’s voor de groenarbeiders.[/p]
[p]Alle beheerplannen zijn gebaseerd op het Model van Beheerplan Harmonisch Park en Groenbeheer (HPG), die werd uitgewerkt binnen de beleidsvisie door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). HPG gaat uit van een evenwicht tussen duurzaamheid, dynamiek, diversiteit, mens, natuur en milieu.[/p]

Beheerplan Wijkpark t’Kasteeltje, Zandvoorde

[h3]Omschrijving[/h3]
[p]Rondom de gebouwen is het ontwerp meer cultuurlijk, functioneel en vooral gericht op
mensen. De bestaande,niet inheemse, beplanting is opgenomen in het beheerplan om te
worden omgevormd. Op die manier kan ook dit gedeelte ecologisch worden beheerd.

Het volledig park wordt duurzaam beheerd aan de hand van een uitgeschreven beheerplan
(HPG). Pesticiden worden niet gebruikt en het beheer is zoveel mogelijk extensief. Zo wordt
bijvoorbeeld in een groot deel van het park een extensief maaibeheer toegepast. Een
overzichtelijk maaiplan is hierbij een belangrijke tool.

De groenarbeiders kregen een opleiding om de beheerrichtlijnen vlot te kunnen toepassen.[/p]

Wijk In Groei, Stene

[h3]Omschrijving[/h3][p]De wijk Stene is een sociale woonwijk zoals je er wel meer vind in Vlaanderen, met huizen netjes naast elkaar en verder vrij veel openbaar groen met weinig uitstraling. Het Dulomi project ‘Wijk in Groei’ dat van start ging in 2003 steunde op twee pijlers nl. duurzaam groen en participatie. Verschillende partijen sloegen de handen in elkaar; De Oostendse Haard, opbouwwerk RISO, VELT, Bos en Groen en Duinenwacht. Nikè Verfaille werd aangesteld als groenontwerper. Het project resulteerde in een groenontwerp, een beheerplan (HPG), een ervaringsverslag (publicatie) en een studiedag.

Het voorontwerp was het resultaat van een doorgedreven analyse (cultuurhistorisch, groeninventarisatie, abiotiek, SWOT analyse, …). De ontwerper maakte gebruik van participerende observatie om zich een beeld te vormen van deze kleine gemeenschap en hun behoeften. Via ondermeer een bevraging, het samen bouwen van een maquette en diverse activiteiten in ‘Het huis in de Wijk’ groeide bij de bewoners een beeld van hoe ze het groen in hun wijk zagen. Tegelijk ontstond er bij de mensen een sociale band die er voorheen niet was!

Bij het ontwerpen van de diverse pleintjes is veel aandacht besteed aan de verschillende leeftijdsgroepen. Zo werden de kinderen bijvoorbeeld onder het moto ‘Wijk in kinderschoenen’ nauw betrokken bij het ontwerpproces. Ze trokken op pad in hun wijk gewapend met een fototoestel en bandopnemer. Het volledig groenontwerp is kindgericht en spelprikkels gaan vooral uit van het terrein zelf (wadi , avontuurlijke speelheuvels, speeltoren op een heuvel met glijbaan,..) en het type beplanting (bijv; hazelaarbosje voor kampenbouw).

Het groenontwerp zorgt voor herkenningspunten (bakens) op het niveau van de wijk. Er was tegelijk behoefte aan eenheid op wijkniveau en differentiëring op straatniveau. De vormgeving van het groen sluit aan bij wat mensen kennen en sluit ook aan bij hun sociale eigenheid. Het doel was om mensen aan te zetten om de publieke groene ruimte ook echt te gebruiken en naar waarde te schatten.

Het groen moest vooral kwalitatief (lees ecologisch) omgevormd worden om pesticidenvrij en ecologisch beheerd te kunnen worden. Een gegeven dat de meeste wijkbewoners volslagen onbekend was. Zogenaamde verdiepingsactiviteiten zoals een bezoek aan een composteerplaats of bezoek aan goede voorbeelden in Gent hielpen dit beeld bij te stellen.[/p]
[toggles][toggle title=’Project Data’]Locatie: Stene (West-Vlaanderen)
Gelegen tussen de Gistelse steenweg, Havikstraat en Eksterstraat
Ontwerp en participatie: 2003-2004
Uitvoering : Gestart 2004
Budget: 101 168€ (geen uitvoering)
Opdrachtgever: Vlaamse Gemeenschap (Dulomi project) ,Oostendse Haard (Sociale huisvesting) en VELT, in samenwerking met vzw Duinenwacht (sociale tewerkstelling) en RISO (Samenlevingsopbouw)
Vermelding: nvt
Beheerplan: 2003
[/toggle]
[toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]