Beheerplan Landschapspark t’Eilandje, Oostende

[h3]Omschrijving[/h3][p]Een beheerplan geeft concrete informatie aan de groenbeheerder, die het beheer van een terrein op zich zal nemen. Het is cruciaal dat een beheerplan wordt verankerd, spreekt over een langere periode en rigoureus wordt toegepast. Het plan is concreet en resulteert in bruikbare praktische beheerrichtlijnen die makkelijk vertaalbaar zijn naar werkschema’s voor de groenarbeiders.[/p]
[p]Alle beheerplannen zijn gebaseerd op het Model van Beheerplan Harmonisch Park en Groenbeheer (HPG), die werd uitgewerkt binnen de beleidsvisie door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). HPG gaat uit van een evenwicht tussen duurzaamheid, dynamiek, diversiteit, mens, natuur en milieu.[/p]