Wijkpark t’Kasteeltje, Zandvoorde

[h3]Omschrijving[/h3][p]Het wijkpark t’Kasteeltje is gesitueerd tussen de dorpskern van Zandvoorde en het
natuurgebied ‘Zwaanhoekpolder’. Het HPG gefundeerd ontwerp (Harmonisch Park- en
Groenbeheer, visie van het Agentschap voor Natuur en Bos) vertrekt van sociaalrecreatieve
noden maar is tegelijk onlosmakelijk verbonden met de natuurlijke footprint van het
aangrenzende polderlandschap. Het park krijgt hierdoor een hoge ruimtelijke beeldkwaliteit
in aansluiting op het landschap.

In grote delen van het park ligt de focus op natuur met spontane vegetatieontwikkeling en
veel ruimte voor water. Door het creëren van natuurvriendelijke zacht glooiende oevers en
het restaureren van de typische laantjes ontstaat een interessante uitgangspositie voor
natuurontwikkeling. Voor het nieuw plantgoed is gebruik gemaakt van inheemse bomen en
struiken.

Een uitgebreid traject met vlonderpaden en diverse bruggetjes ontsluiten het park en linken
het met de leefomgeving (de dorpsstraat, de begraafplaats, een recente verkaveling,…). Bij
het nieuwe gebouw ligt een halfverhard pleintje met hoogstambomen waar buitenactiviteiten
(senioren, Chiro,…) kunnen doorgaan.

Het wijkpark is avontuurlijk, uitnodigend en volledig bespeelbaar. Naast speelnatuur met een
glooiende terp, de laantjes, het sjotveld, het overal aanwezige water en dikke knotwilgen zijn
er ook meer specifieke spelprikkels. Vertrekkend van de reliëfrijke laantjesplek is in situ een
duurzaam houten speellandschap gebouwd.[/p]
[button color=’mainCol’ type=’medium’ target=’_blank’ url=’http://www.alert-eco.be/downloads/BrochureANBZandvoordeHPG001.pdf’]Download de Brochure[/button]
[toggles][toggle title=’Project Data’]Locatie: Zandvoorde (West-Vlaanderen) ongeveer 5ha groot
Tussen Zandvoordestraat, grintweg en Boterbloemstraat
Uitvoering: 2005-2006
Budget: Niet beschikbaar
Opdrachtgever: Stad Oostende, Grontmij Belgium nv , afdeling Brugge
Vermelding: Voorbeeldstellend en vernieuwend groenproject (met subsidies ANB 2005)
Beheerplan: 2007-2008
[/toggle][toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]

Wijk In Groei, Stene

[h3]Omschrijving[/h3][p]De wijk Stene is een sociale woonwijk zoals je er wel meer vind in Vlaanderen, met huizen netjes naast elkaar en verder vrij veel openbaar groen met weinig uitstraling. Het Dulomi project ‘Wijk in Groei’ dat van start ging in 2003 steunde op twee pijlers nl. duurzaam groen en participatie. Verschillende partijen sloegen de handen in elkaar; De Oostendse Haard, opbouwwerk RISO, VELT, Bos en Groen en Duinenwacht. Nikè Verfaille werd aangesteld als groenontwerper. Het project resulteerde in een groenontwerp, een beheerplan (HPG), een ervaringsverslag (publicatie) en een studiedag.

Het voorontwerp was het resultaat van een doorgedreven analyse (cultuurhistorisch, groeninventarisatie, abiotiek, SWOT analyse, …). De ontwerper maakte gebruik van participerende observatie om zich een beeld te vormen van deze kleine gemeenschap en hun behoeften. Via ondermeer een bevraging, het samen bouwen van een maquette en diverse activiteiten in ‘Het huis in de Wijk’ groeide bij de bewoners een beeld van hoe ze het groen in hun wijk zagen. Tegelijk ontstond er bij de mensen een sociale band die er voorheen niet was!

Bij het ontwerpen van de diverse pleintjes is veel aandacht besteed aan de verschillende leeftijdsgroepen. Zo werden de kinderen bijvoorbeeld onder het moto ‘Wijk in kinderschoenen’ nauw betrokken bij het ontwerpproces. Ze trokken op pad in hun wijk gewapend met een fototoestel en bandopnemer. Het volledig groenontwerp is kindgericht en spelprikkels gaan vooral uit van het terrein zelf (wadi , avontuurlijke speelheuvels, speeltoren op een heuvel met glijbaan,..) en het type beplanting (bijv; hazelaarbosje voor kampenbouw).

Het groenontwerp zorgt voor herkenningspunten (bakens) op het niveau van de wijk. Er was tegelijk behoefte aan eenheid op wijkniveau en differentiëring op straatniveau. De vormgeving van het groen sluit aan bij wat mensen kennen en sluit ook aan bij hun sociale eigenheid. Het doel was om mensen aan te zetten om de publieke groene ruimte ook echt te gebruiken en naar waarde te schatten.

Het groen moest vooral kwalitatief (lees ecologisch) omgevormd worden om pesticidenvrij en ecologisch beheerd te kunnen worden. Een gegeven dat de meeste wijkbewoners volslagen onbekend was. Zogenaamde verdiepingsactiviteiten zoals een bezoek aan een composteerplaats of bezoek aan goede voorbeelden in Gent hielpen dit beeld bij te stellen.[/p]
[toggles][toggle title=’Project Data’]Locatie: Stene (West-Vlaanderen)
Gelegen tussen de Gistelse steenweg, Havikstraat en Eksterstraat
Ontwerp en participatie: 2003-2004
Uitvoering : Gestart 2004
Budget: 101 168€ (geen uitvoering)
Opdrachtgever: Vlaamse Gemeenschap (Dulomi project) ,Oostendse Haard (Sociale huisvesting) en VELT, in samenwerking met vzw Duinenwacht (sociale tewerkstelling) en RISO (Samenlevingsopbouw)
Vermelding: nvt
Beheerplan: 2003
[/toggle]
[toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]

Cursussen en Opleidingen

[h3]Omschrijving[/h3]
[p]Alert Eco geeft regelmatig cursussen en opleidingen aan diverse groepen en voor rekening
van verschillende organisaties (VELT, INVERDE, Provincie Oost-Vlaanderen,…).

Voor rekening van INVERDE werd bijvoorbeeld recent de cursussen ‘Pesticidenvrij beheer
van groenzones en verhardingen’ gegeven voor groenarbeiders en voor leidinggevenden.

Deze opleidingen kaderen in het decreet ‘Reductie van bestrijdingsmiddelen’ (RBM) die
openbare besturen verplicht om het gebruik van pesticiden tegen eind 2014 af te bouwen tot
een nulgebruik. Het betreft meerdaagse cursussen waarin zowel de theorie als de praktijk
uitvoerig aan bod komen.[/p]
[button color=’mainCol’ url=’http://www.inverde.be/opleidingen’]Cursusaanbod INVERDE[/button]