Toverberg

[h2]“ALS IK KON TOVEREN….”[/h2]

[p]Tot voor kort was de speelplek in Toverberg  enkel bekend omdat het er bij een flink pak sneeuw geweldig sleeën was!  Nu is het er het hele jaar door razend spannend  om te spelen.  De nieuw ingerichte natuurspeelplek is speels, avontuurlijk en uitnodigend. [/p]

[p]Het vliegend tapijt onder de twee oude knoestige eiken kan je bereiken via een trollenladder . En op de steile graft kan je tussen het bloeiend grasland rennen op de grillige traverse die je langs allerlei spelprikkels voert.  Maar eerst moet je je nog door een kleine wilgentunnel wurmen.[/p]

[p]De sleehelling is er nog steeds en helemaal onderaan de helling is er nu een kleine zandheuvel met een klauterboom en zitplatform.  Via een wadi en stobbenpad kom je in een kleine holle weg en zo tot bij de nestschommel tussen de lindes bij het grote grasplein. [/p]

[p]De kinderen van Toverberg hebben de speelplek alvast ontdekt, nu nog geduld oefenen tot de aangeplante struiken ook groot worden.[/p]

 

[toggles][toggle title=”doorsnede”]

[/toggle]

[toggle title=’Project Data’]Locatie: Toverberg, Egenhoven (Leuven)
Opdrachtgever: stad Leuven, jeugddienst
Uitvoering: 2016-2017
Budget: 110 000€ (excl btw)
In samenwerking met Ontwerpatelier Korstmos
[/toggle]
[/toggles]

Van Houtte Park

[h2]Van Houtte Park[/h2]

Woonproject ‘Van Houttepark’ in binnengebied met collectieve tuin, Gentbrugge.

[p]Langs de Brusselsesteenweg wordt een gebouw opgetrokken met winkelplint en 11 appartementen met dakterrassen.  In het binnengebied ,weg van de drukte van de steenweg, staan vijf grondgebonden woningen in een duurzame groene omgeving.  Dankzij de ondergrondse parking waardoor de auto’s worden geweerd in het binnengebied, de groene toegangsweg en het bundelen van de voortuinen met de collectieve ruimte, ontstaat een interessante groene collectieve buitenruimte. Ecologie en ‘Het kleine ontmoeten’ vormen de belangrijkste uitgangspunten voor het vormgeven van de ruimte.  De groene buitenruimte is multifunctioneel, uitnodigend en aantrekkelijk.[/p]

[p]Uit de oude bestaande villa worden flagstones en arduinen dorpels gerecupereerd om als bronmateriaal te gebruiken voor stapelstructuren, zogenaamde ‘upcicling’. Voor deze structuren bedachten we diverse functies (zit- en ligstructuur, spelprikkel, grondkering, markering, interessant microklimaat, brandweersluis). Bestaande opgaande bomen worden geïntegreerd in het tuinconcept en Blauwe Regen (oorspronkelijk veelvuldig aanwezig) krijgt opnieuw een plekje in het ontwerp.[/p]

[p]De collectieve ruimte is een veilige kleinschalige plek waar kinderen vrij en zelfstandig kunnen buitenspelen. Wat is er leuker dan bessen plukken,  klauteren op de heuveltjes bij de steenformatie, kampen bouwen in het speelbosje of spelen op het graspleintje met vriendjes in de vertrouwde omgeving vlakbij thuis?[/p]

[p]De schicht verbindt de verschillende onderdelen van de buitenruimte en zorgt voor een vlotte toegang van de woningen met de ondergrondse parking en de groene toegangsweg.  De individuele flagstone toegangspaadjes takken hier op aan.  Ook in de privétuinen komt het thema van de flagstones terug in het terras bij het tuinschuurtje.[/p]

[p]Zowel bij de gestapelde als bij de grondgebonden woningen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van groendaken.  Een groendak zorgt naast waterretentie ook voor een aangenamere groene omgeving vanuit de terassen, de absorptie van geluid, extra isolatie en biodiversiteit.[/p]

[p]De zorg voor geïntegreerd waterbeheer uit zich ook in de uitwerking van de verhardingen (parking met groene voegen, grindgras,…) en in de toepassing van een wadi als onderdeel van de collectieve tuin.[/p]

[toggle title=”PLAN”]Plan Van Houtte Park[/toggle]

Intieme Kantoortuin

[h3]Beschrijving[/h3][p]Het weelderige groen en de zachte kleuren vergroten de natuurlijke intimiteit van deze kleine ommuurde stadstuin achter het strakke advocatenkantoor. De kantoortuin is vooral een echte tuin waar je tussen twee besprekingen in rustig een luchtje kunt scheppen. Vanachter het bureau kijk je letterlijk op een levensecht natuurlijk schilderij.

Het kleine zithoekje achteraan is niet alleen aantrekkelijk door de bossfeer maar is ook functioneel. In de zomer is hier, aansluitend bij de kleine vergaderruimte in het achterhuis, een extra vergaderplek in de schaduw van de meerstammige esdoorn.

De tuin is arbeidsarm en wordt ecologisch en pesticidenvrij beheerd aan de hand van het bijgeleverde beheerplan.[/p]
[toggles][toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]

Een Tuin Om In Te Leven

[h3]Beschrijving[/h3][p]Verstopt aan het uiteinde van een klassieke verkaveling ligt een ecologische tuin die uitnodigt om met het hele gezin buiten te leven. De rijspoorverharding met gras en sedumplantjes, de hooilandrand, de bottelrozen en het kleinfruit doen eerder denken aan de toegang tot een kleine boerderij.

Waar beter dan in de eigen tuin is er gelegenheid tot vrij en creatief spel. Kinderen vinden er
het onvoorspelbare, verrassende, ‘wilde’ van de natuur. Zoals de vlinders die er vrolijk
rondvliegen of vogels die plots op een tak landen. Ze kunnen er al hun zintuigen (kleuren,
geuren, voelen,…) inzetten en zelfstandig buiten spelen..
De eigen tuin biedt deze kinderen vertrouwdheid en geborgenheid.. Er zijn allerlei plekjes
waar ze naartoe kunnen (het kamp onder de hazelaar, de wadi, de bloemenweide,…).
Kinderen kijken in de eerste plaats wat ze in de tuin kunnen ‘doen’. De prikkels die uitgaan
van de tuin zelf (en niet zozeer van speeltoestellen) zijn groot (verstoppen, sluipen, klimmen,
fantasiespelletjes, bouwen, nestkastjes beloeren, kippeneitjes roven, helpen in de
moestuin,…).

Er is zowel letterlijk als figuurlijk veel ruimte voor kinderen, hun ouders èn de natuur![/p]
[toggles][toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]

Een Tuin Anders Dan ANders

[h3]Beschrijving[/h3][p]De ecologische tuin die toegankelijk is via een privéweggetje paalt aan het kasteelpark van het Hof ter Wallen en lag oorspronkelijk in een nat alluviaal gebied. Eind de jaren 60 kwam er een strak modernistisch gebouw met een groepspraktijk, werd er flink opgehoogd en werd een grote geasfalteerde parking voor het gebouw aangelegd.

Nu is de parking(hij ligt er nog steeds) omgetoverd tot een weelderige droge tuin met een tumulus met grassen, een lage bloeiende sedumpartij, een stookplek en een houten terras met strakke vijver. Achter het huis werd de bodem opnieuw afgegraven waardoor er zich een nat en bloemrijk (met o.a. echte koekoeksbloem en ratelaar) hooilandje ontwikkelde dat via enkele stap-vlonders en een wadi visueel aansluit bij de bostuin van het kasteel (die niet bij deze tuin behoort).[/p]
[toggles][toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]

Landschapspark t’Eilandje, Oostende

[h3]Omschrijving[/h3][p]Het landschapspark is gesitueerd op een eilandje tussen vaart en spuikom en geïsoleerd van de stadskern van Oostende. Het maritieme karakter van de nabijgelegen haven vormt samen met de openheid van de aanliggende polders de ‘grondstof’ waaruit is geput voor het ontwerp.

De nadruk ligt op zachte recreatieve functies zoals spelen, gebruik maken van de bbq of amfitheater en fietsen. Door het verweven van park en promenade beantwoordt t’Eilandje ook aan andere noden zoals functionele mobiliteit voor fietsers, flaneren en verpozen. Langsheen de brede slingerende promenade in uitgewassen beton staan heel wat comfortabele rustbanken. De hoofdpaden en het amfitheater zijn uitgevoerd in beton, de secondaire paden in schelpenklei.
De flexibele en multifunctionele groenstructuren (groene struikengordels, waterpartij, graspartijen, speelheuvels,… ) zijn ecologisch ingericht, hoofdzakelijk extensief beheerd en natuurlijke processen spelen er een belangrijke rol. T’Eilandje is ook een onderdeel van het zg. ‘Groen Lint’, een project dat groengebieden rondom Oostende verbindt en verknoopt met het open landschap van het hinterland.

De dagelijkse realiteit van kinderen is deze van felkleurige snel bewegende prikkels op tv of pc. Daarom kozen we bewust voor natuurlijke materialen en veel groen. T’Eilandje is een plek waar kinderen gewoon buiten kunnen spelen. Kinderen en jongeren houden van beweging en actie. Klauteren op de massieven van stortstenen of mekaar achterna zitten over de grasheuvels is fun.
‘Zelf bouwen’ is best wel spannend voor kinderen/jongeren en een ideale manier om hen van bij de start te betrekken bij het park. Samen met de jongens van IBIS werden tijdens een workshop twee vissersboten in wilgentenen gebouwd op T’Eilandje Wilgen komen zowel voor in de duinen als in de polders waar we ze vooral kennen van de knotbomen langs de grachten. Ze lopen al snel groen uit waardoor ze als levende groene constructies ook nadien bespeelbaar blijven.
Om het beheer van het park vlot te laten lopen is een HPG beheerplan opgesteld. Het plan is concreet en hanteert bruikbare praktische beheerrichtlijnen die makkelijk vertaalbaar zijn naar werkschema’s voor de groenarbeiders.

In het ontwerp is van bij het concept rekening gehouden met een harmonisch parkbeheer. In tegenstelling tot een klassiek beheer vertrekt een harmonisch beheer vanuit de mogelijkheden van de locatie enerzijds en van de natuurlijke processen (zoals, successie, concurrentie,…) anderzijds. Soms zijn ook bewust meer geschikte uitgangsposities gecreëerd zoals bijvoorbeeld door het afgraven van de steile randen van de bestaande gracht tot natuurvriendelijke oevers. Op veel plaatsen is het gewenst beeld meteen aangeplant of ingezaaid, wat niet belet dat spontane vegetatie niet meer mogelijk en zelfs wenselijk is. De groenbeheerder zal de beplanting via geschikte beheermaatregelen in de goede richting sturen.[/p]
[toggles][toggle title=’Project Data’]Locatie: Oostende (West-Vlaanderen) ongeveer 2,5 ha
tussen de Spuikom, het kanaal Brugge-Oostende, Noordede en de Edouard Moreauxlaan
Ontwerp: 2009
Uitvoering: 2010-2012
Budget: 1.133 002,00€ (excl btw)
Opdrachtgever: Grontmij Brugge voor Stad Oostende
Vermelding: Voorbeeldstellend en vernieuwend groenproject (met subsidies ANB 2008)
[/toggle]
[toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]

Beheerplan Landschapspark t’Eilandje, Oostende

[h3]Omschrijving[/h3][p]Een beheerplan geeft concrete informatie aan de groenbeheerder, die het beheer van een terrein op zich zal nemen. Het is cruciaal dat een beheerplan wordt verankerd, spreekt over een langere periode en rigoureus wordt toegepast. Het plan is concreet en resulteert in bruikbare praktische beheerrichtlijnen die makkelijk vertaalbaar zijn naar werkschema’s voor de groenarbeiders.[/p]
[p]Alle beheerplannen zijn gebaseerd op het Model van Beheerplan Harmonisch Park en Groenbeheer (HPG), die werd uitgewerkt binnen de beleidsvisie door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). HPG gaat uit van een evenwicht tussen duurzaamheid, dynamiek, diversiteit, mens, natuur en milieu.[/p]

Ecotuinscans, Stad Gent

[h3]Omschrijving[/h3]
[p]In de periode van 2009 tot 2010 liep in Gent een project waarbij de burgers werden geholpen
om hun tuinen ecologischer in te richten. Het doel was om hen te motiveren om geen
bestrijdingsmiddelen of kunstmeststoffen te gebruiken. Verder was het ook de bedoeling om
er voor te zorgen dat de tuineigenaars minder groenafval naar het containerpark brachten
door deze in de tuin zelf te verwerken. Er werd verder ook gestreefd om de natuurwaarde in
de vele privétuinen te verbeteren.

Naast een adviesloket die bereikbaar was per telefoon en email voor kort advies rond
algemene vragen m.b.t. ecologisch tuinieren, werd ook advies op maat en aan huis verstrekt.
Aan de hand van plaatsbezoeken in de tuin van de mensen zelf werd uitgebreid advies
gegeven. Van deze ecotuin-scan werd door de adviseur ook telkens een uitvoerig
schriftelijke verslag nagestuurd.

Actueel loopt dit project niet meer![/p]
[button color=’mainCol’ type=’medium’ target=’_blank’ url=’http://www.alert-eco.be/downloads/AdviesloketEcologischTuinieren001.pdf’]Download de Brochure[/button]

Consulting en Advies aan Gemeenten en Steden

[h3]Omschrijving[/h3][p]Consulting (HPG) bij groendiensten m.b.t. het Openbaar Groen

Consulting opdrachten bij groendiensten en technische diensten van gemeenten en steden kunnen
heel divers zijn. Vanuit mijn kennis en competentie behoren volgende opdrachten tot de mogelijkheden:
[list icon=’http://trendis.si/wp-themes/genius/wp-content/themes/genius/images/li-custom-image.png’ ][list_li]beheerwandeling met verantwoordelijke voor openbaar groen [/list_li]
[list_li]analyse en advies bij specifieke knelpunten (bijv. pesticidenreductie) [/list_li]
[list_li]advies bij externe ontwerpplannen[/list_li]
[list_li]pesticidentoets[/list_li]
[list_li]ondersteuning bij opmaak van ontwerpplannen opgemaakt door de diensten zelf[/list_li]
[list_li]opmaak beheerplan (HPG)[/list_li]
[list_li]hulp bij opstellen van bestekken of aanvraag tot offertes[/list_li][/list]

Adviezen zijn altijd concreet, praktisch, functie- en beheergericht en aangepast aan de mogelijkheden van de specifieke groendienst. De adviezen betreffen o.a. voorstellen voor aanlegbeheer, plantenkeuze, omvorming en regulier beheer,… Zo nodig wordt meer uitvoerige informatie opgezocht en meer uitgewerkte plannen afgeleverd.

In het voorbeeld van Zomergem is bijvoorbeeld concreet advies en ondersteuning geboden bij het groenontwerp voor de Sporthal Den Boer en bij de heraanleg van het Molenpark. Beide projecten zijn opgenomen in de bundel van de Groene Lente van VVOG.

In het geval van Den Boer betreft het de heraanleg van de omgeving rond de sporthal die opgemaakt werd door het studiebureau Goegebeur- Van Den Bulcke. Alert Eco heeft aan de groendienst advies gegeven mbt de invulling/bijsturing van het groen van deze plannen. Concreet is een beheergerichte beplanting uitgetekend bij de parkeerplaatsen, het terras en het speelterreintje. In tegenstelling tot een klassiek groenontwerp en beheer vertrekt een harmonisch invalshoek vanuit de mogelijkheden van de locatie enerzijds (zoals de droge zandgrond) en van de natuurlijke processen (zoals, successie, concurrentie,…) anderzijds. Het doel was een beplanting te voorzien die door de groendienst zonder pesticiden ecologisch kon beheerd worden met de middelen en het personeel waarover ze beschikt.

In het geval van het Molenpark gaat het over een traditionele sociale woonwijk met vrij veel openbaar groen dat door de groendienst wordt beheerd. De aanwezige groenvoorziening bestond voor een groot gedeelte uit intensief gemaaid gras, geschoren struikmassieven zonder kruidlaag en zielige boompjes met een weinig aantrekkelijke beeldkwaliteit en moeilijk te beheren. Bij de heraanleg van de stoepen is gekozen om het groen om te vormen zodat een ecologisch pesticidenvrij beheer mogelijk is. In de smalle rand langs de stoep is gekozen voor een boord van vaste planten gecombineerd met voorjaarsbollen.[/p]
[toggles][toggle title=’Project Data’]Locatie: Zomergem (Oost-Vlaanderen) Molenpark
Uitvoering: 2011
Budget: nvt
Opdrachtgever: Groendienst Zomergem
Vermelding: Eervolle vermelding, Groene Lente 2012 (VVOG) in de categorie ‘Zonder is gezonder’
[/toggle]
[toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]

Groen Lint, Moorsele

[h3]Omschrijving[/h3][p]Dit stukje Heulebeekvallei van 630m lang en zo’n 4,5ha groot, ligt geprangd tussen de oude dorpskern en een reeks verkavelingen.
De fil rouge in het concept is dan ook de Heulebeek zelf. Het element water is niet alleen een sterk structurerend element. De beek heeft ook impact op quasi alle aspecten van het groenconcept, zoals de beleving, de beeldkwaliteit, de mobiliteit, de natuurwaarden, het integraal waterbeheer en de spelprikkels.

Er is bewust niet gekozen voor formele ingerichte speelzones met dure speeltoestellen. Eigenlijk is bijna het volledig park kindgericht en bespeelbaar. Er valt voor kinderen overal van alles te beleven. De flauwe hellingen naar de beek, de beboste speelheuvel, het overal aanwezige water, de vele paden, de bruggetjes, de zitvlonders boven de beek, de omgevallen boomstammen, de vrolijk gekleurde zitblokken, de ‘dikke wilg’, … maken dit landschapspark avontuurlijk, betekenisvol en aantrekkelijk voor kinderen en tieners. Er wordt zowel letterlijk als figuurlijk ‘ruimte’ gelaten zodat kinderen zelf hun eigen (speel)plek kunnen inpalmen en kriskras spontane doorsteekjes ontstaan. Daar bovenop zijn er ook een aantal meer impliciete prikkels voor kinderen en jongeren ingebouwd zoals de speelheuvel met palissade van gerecupereerde boomstammen en glijbaan voor kleuters, het sjotveldje of het streetballterrein.

Voorafgaand aan de opmaak van het ontwerp is een inventarisatie gemaakt van de bestaande vegetaties. Naast de bestaande spontane vegetatie zijn bijkomend ook heel wat inheemse struiken en bomen geplant. Alleen planten die aangepast zijn aan de zeer specifieke standplaatsfactoren (beekalluvium met vochtig tot natte klei en zandleem) kunnen immers het beoogde streefbeeld realiseren. Ze zijn niet alleen het beste aangepast, maar dragen ook bij tot de ecologie, de biodiversiteit en vergen het minste onderhoud. Een goed ontwikkelde kruidlaag en heel wat stinzeplanten zorgen voor een gevarieerde en aantrekkelijke beeldkwaliteit.

In het park creërden we een leesbare structuur en herkenbaarheid dankzij een duidelijke hiërarchie in het padennetwerk en drie nieuwe bruggetjes over de Heulebeek. Het hoofdpad heeft centraal een verharde gekleurde betonstrook met aan beide zijden een halfverharde strook in gestabiliseerd siergrind. De slingerende gekleurde strook is beeldbepalend en het “loper-effect” dat hier van uitgaat verhoogt de herkenbaarheid. De andere ,minder drukke en zelfs soms luwe, fiets- en wandelpaden zijn minder breed en halfverhard. En tenslotte zijn er nog een aantal onverharde paden (gemaaid gras of bospaadje). Deze paden zijn bedoeld voor hen voor wie het wat avontuurlijker of sportiever mag.[/p]
[toggles][toggle title=’Project Data’]Locatie: Moorsele (Wevelgem,West-Vlaanderen) ongeveer 4,5ha
Tussen Ledegemstraat en Overheulestraat
Ontwerp: 2006-2007
Uitvoering: 2009-2010
Budget: 1.331.875,00€ (excl btw)
Opdrachtgever: Gemeente Wevelgem
Vermelding: Voorbeeldstellend en vernieuwend groenproject (met subsidies ANB 2006)
In samenwerking met VMM afdeling Water en de Provincie West-Vlaanderen (fietsfonds)
[/toggle]
[toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]